Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
·
Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
·
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
·
Socijalistična Federativna Republika Jugoslavija

·
Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë

Jugoszlávia zászlaja

Területe: 255 804 km2; lakossága: 23 724 919 fő (1989); fővárosa: Beograd (Belgrád); hivatalos nyelve: szerbhorvát, szlovén, macedón, valamint Vajdaságban a magyar, szlovék, román és ruszin, valamint Koszovóban az albán és török is; közigazgatási beosztása: 6 szövetségi egység (federalna jedinica) és 2 autonóm tartomány (autonomna pokrajina), ezen belül 527 község (opština); pénzneme: 1 jugoslovenski dinar (jugoszláv dinár) = 100 para; nemzetközi gépkocsijele: YU.

Közlekedés módja: jobboldali; rendszámok kiadása: párban.

Szövetségi szocialista köztársaság.
A területen eredetileg trákok éltek, majd a rómaiak foglalták el. A szerbek a VII. században vándoroltak ide a vlachokkal együtt. Egy ideig a Bolgár Nagyfejedelemséghez tartozott, de 1018-tól a Bizánci Birodalom része. 1217-ben Szerb Királyság néven lett független. 1389-től török uralom alá került. 1699-ben Magyaroroszág visszakapta a mai Vajdaság területét. Hosszas harcok után 1878-ban függetlenedett a törököktől véglegesen. Az I. világháború után alakult meg Jugoszlávia előde a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. 1929-ben megalakult Jugoszlávia. A II. világháborúban ismét felbomlott, a Német Birodalom és Magyar Királyság megszállása alá került. 1945-ben újraegyesült az ország. 1961-től szakított a Szovjet befolyással és nyugatias berendezkedésű ország lett Tito vezetésével. A délszláv háború után az ország ismét felbomlott, Jugoszláv Szövetségi Köztársaság néven csak a mai Szerbia, Montenegró és Koszovó maradt együtt.

Az egykori Jugoszlávia elhelyezkedése

Jugoszlávia - Jugoslavija /

   Југославија
(YU)

Az alább látható rendszámok ma már nem használhatók!

1961-es sorozat

Standard rendszámok

LJ*405-819

Méretei: változóak.

Formátum: fehér alapon fekete karakterek, keret nélkül; latinbetűs írás; kódolás: TT*99-99 vagy TT*999-99 vagy TT*999-999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 654-321. A területkód és a sorozatszámok között egy ötágú vörös csillag látható.

Megjegyzések: A pótkocsik rendszámain a területkód a rendszám végén található.

Ideiglenes rendszámok

RP*150 1970 6

Méretei: változóak.

Formátum: fehér alapon fekete karakterek, keret nélkül; latinbetűs írás; kódolás: RP*999 D 9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 321 4. A területkód és a sorozatszámok között egy ötágú vörös csillag látható. A sorozatszám után egy függőleges vörös sávban az érvényesség éve (a számok egymás alá írva) láthatók.

Túlméretes járművek rendszámai

OH*164-16

Méretei: változóak.

Formátum: vörös alapon fehér karakterek, keret nélkül; latinbetűs írás; kódolás: TT*99-99 vagy TT*999-99 vagy TT*999-999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 654-321. A területkód és a sorozatszámok között egy ötágú vörös csillag látható.

Megjegyzések: A pótkocsik rendszámain a területkód a rendszám végén található.

Diplomáciai rendszámok

76 48-A-19

Méretei: változóak.

Formátum: fekete alapon okkersárga karakterek, keret nélkül; latinbetűs írás; kódolás: D ££-K-&99 (országkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 321. A rendszám bal szélén az első regisztráció évének utolsó két számjegye látható egymás alá írva.

Megjegyzések: A diplomáciai kód a következő lehet:

  • A - diplomáciai vagy konzulátusi szervezet, nemzetközi szervezet külföldi vezető tagja diplomáciai védettséggel (Ambassador)
  • M - diplomáciai vagy konzulátusi szervezet, nemzetközi szervezet külföldi tagja diplomáciai védettséggel (Mission staff)
  • P - külföldi kulturális szervezet vagy külföldi képviselet tagja (Press)
  • E - külföldi cégek képviseletének tagja (Economy)

Rendőrségi rendszámok

M*318-014

Méretei: változóak.

Formátum: kék alapon fehér karakterek, keret nélkül; latinbetűs írás; kódolás: M*99-99 vagy M*999-99 vagy M*999-999 (M = Милиција “Rendőrség”); sorozatszámok növekedési sorrendje: 654-321. Az M betű és a sorozatszámok között egy ötágú vörös csillag látható.

Katonai rendszámok

*/JNA P-3397   */TO 5-1452

Méretei: változóak.

Formátum: fehér alapon fekete és vörös karakterek, keret nélkül; latinbetűs írás; kódolás: */JNA A-9999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321. A rendszám bal szélén felül egy ötágú vörös csillag, alatta vörös betűkkel a JNA (Jugoslovenska narodna armija “Jugoszláv nemzeti hadsereg”) felirat látható.

Megjegyzések:

  • Az ötvenes években is ezt a rendszámformát használták, csak akkor a csillag alatt a J.A. (Jugoslovenska armija “Jugoszláv hadsereg”) betűk voltak láthatók.
  • Ugyanezt a formátumot használta a Területvédelmi Erők is, a következő eltérésekkel: a csillag alatt a TO (Teritorijalna odbrana “Területvédelmi erők”) betűket használták, és a betűkarakter helyett egy vörös számot találhatunk (ez a katonai terület kódja volt, de erről nincs bővebb információm).

Járműkereskedők rendszámai

PREIZKUŠNJA/5-817-45

Méretei: változóak.

Formátum: fehér alapon fekete karakterek, keret nélkül; latinbetűs írás; kódolás: PREIZKUŠNJA/9-999-99; sorozatszámok növekedési sorrendje: 6-543-21.

Megjegyzések: Általában keménypapírra készült, de előfordult más alapanyagból is.

Mezőgazdasági és munkagépek rendszámai

RUMA/*228   СЮ-ЪРАЉЕВО/370

Méretei: változóak.

Formátum: fehér alapon fekete vagy zöld alapon fehér karakterek, keret nélkül; cirill vagy latinbetűs írás; kódolás: TTTTTTTTTT/&&&&9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321.

Megjegyzések:

  • Ezeket a rendszámokat nem központilag adták ki, hanem az önkormányzatok készíttették.
  • A fehér rendszámokat munkagépek, a zöldeket pedig mezőgazdasági gépek kapják. Színeiket kivéve a két rendszámfajta formátuma megegyezik.
  • A illetékesség területének neve teljes egészében ki volt írva, szerb és macedón területeken cirill, máshol latin betűkkel.

1961 előtti sorozatok

1946-os standard rendszámok

ФНРЈ/* C-1-315   FNRJ/* H-50020

Méretei: változóak.

Formátum: fehér alapon vörös és fekete karakterek, keret nélkül; cirill- vagy latinbetűs írás; kódolás: ФНРЈ/* TT-&&&&9 vagy FNRJ/* TT-&&&&9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám bal szélén felül vörössel az ФНРЈ vagy FNRJ (Federativna Narodna Republika Jugoslavija “Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság”) felirat, alatta egy ötágú vörös csillag látható. A területkód is vörös színnel volt írva.

Megjegyzések: A területkódok a következők voltak: B - Bosznia-Hercegovina, H - Horvátország, M - Macedónia, S - Szlovénia, С - Szerbia, Ц - Montenegró. Szerbia kódja után még egy szám is állt, ami a régiót jelölte, de erről nincs bővebb információm.

1921-as standard rendszámok

1/1930 367   1941/H 6114

Méretei: változóak.

Formátum: világoskék és fehér alapon vörös és fekete karakterek, keret nélkül; cirill- vagy latinbetűs írás; kódolás: T/DDDD &&&9 vagy DDDD/T &&&9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321. A rendszám bal szélén található a területkód és a kiadás dátuma vörössel írva világoskék alapon, a többi rész fehér alapon feketével írva a sorozatszám található.

Megjegyzések: A területkódok a következők voltak: B - Bosznia-Hercegovina, H - Horvátország, M - Macedónia, S - Szlovénia, Ц - Montenegró. Szerbiának nem volt betűkódja, helyette számokat használtak, melyek a régiót jelölték, de erről nincs bővebb információm.

1906-os sorozat

Az Osztrák-Magyar Monarchia idején az ottani rendszámokat használták a mai Szlovénia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina területén. A részleteket lásd ott!