Szlovák Köztársaság
·
Slovenská republika

·
Словеньска республика

Szlovákia zászlaja

Területe: 49 035 km2; lakossága: 5 379 455 fő (2001); fővárosa: Bratislava (Pozsony); hivatalos nyelve: szlovák, kisebbségi nyelvként a magyar és a ruszin, ahol az arányuk eléri a lakosság 20%-át; közigazgatási beosztása: 8 régió (kraj), ezen belül 79 kerület (okres); pénzneme: 1 Euro (€) = 100 cent; nemzetközi gépkocsijele: SK.

Közlekedés módja: jobboldali; rendszámok kiadása: párban.

Független parlamentáris köztársaság.
Szlovákia mai területén már az utolsó jégkorszak óta élnek emberek. Számos különböző őskori kultúra után a szkíták és a kelták telepedtek meg itt. Később római határvidék volt, főként germán lakossággal. A népvándorlás során hunok és longobárdok telepedtek meg. A VI. században jelentek meg a szláv törzsek. A mai terület nyugati része a Nagymorva birodalomhoz és a Nyitrai fejedelemséghez tartozott. A X. századig az érkező magyarok a mai Szlovákia területét is birtokba vették. A Magyar Királyság, majd később a Habsburgok uralma alatt Szlovákia történelme egybeforrt Magyarországéval. A kegyezés után megalakult a Matica Slovenska, ami a szlovák öntudatra ébredés első jele volt. Az első világháború után megalakult Csehszlovákia. A II. világháború alatt Szlovákia önállóvá vált, de Csehországhoz hasonlóan később német uralom alá került. A II. világháború után ismét egyesült Csehországgal és szocialista útra tért. A '60-as években próbálkoztak bélés átmenettel, de a változásokra egészen 1989-ig várni kellett. Az ország neve és a két tagországrész kapcsolata 1993-ig többször megváltozott, mikor is Szlovákia kinyilvánította függetlenségét. Az ország 2004-ben belépett a NATO-ba és az Európai Unióba is.

Szlovákia elhelyezkedése Európában

Szlovákia - Slovensko (SK)

Standard rendszámok

BA*388RU   PP-771BB

MA-687AB

Méretei: megfelelnek az európai szabványnak: egysoros: 520 mm * 110 mm, kétsosoros: 340 mm * 200 mm, motorkerékpárokon: 240 mm * 150 mm, mopedeken: 145 mm * 110 mm.

Formátum: fényvisszaverős fehér alapon fekete karakterek, fekete keret; latinbetűs írás; kódolás: 2006-tól: € TT*999AA, 2006-ig: € TT-999AA (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 32154. 2006-tól a területkód és a sorozatszámok között az ország címere látható. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • A kétsoros, 2006 előtti rendszámokon a területkód után nincsen kötőjel.
 • A pótkocsik rendszámaiban a számok után fix Y áll.
 • A rendszámokon nem használják a Q, W betűket.

Személyre szabott rendszámok

BA*POLO5

Méretei: megfelelnek az európai szabványnak: egysoros: 520 mm * 110 mm, kétsosoros: 340 mm * 200 mm, motorkerékpárokon: 240 mm * 150 mm, mopedeken: 145 mm * 110 mm.

Formátum: fényvisszaverős fehér alapon fekete karakterek, fekete keret; latinbetűs írás; kódolás: 2006-tól: € TT*AAA##, 2006-ig: € TT-AAA## (területkódok itt). 2006-tól a területkód és a sorozatszámok között az ország címere látható. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • A kétsoros, 2006 előtti rendszámokon a területkód után nincsen kötőjel.
 • A sorozatszámok helyén a következő kombinációk lehetnek: AAAAA, AAAA9 és AAA99. Egy pár ára 280 € (10000 SKK).
 • A feliratok nem lehetnek pártok, szervezetek rövidítései, uszító tartalmúak, illetve meg kell felelniük a jó ízlésnek.
 • Az első karakter nem lehet X és O.

Belügyi szervek rendszámai

P*00050

Méretei: megfelelnek az európai szabványnak: egysoros: 520 mm * 110 mm, kétsosoros: 340 mm * 200 mm, motorkerékpárokon: 240 mm * 150 mm, mopedeken: 145 mm * 110 mm.

Formátum: fényvisszaverős fehér alapon fekete karakterek, fekete keret; latinbetűs írás; kódolás: 2006-tól: € P*999AA, 2006-ig: € P-999AA; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. 2006-tól a területkód és a sorozatszámok között az ország címere látható. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • A kétsoros, 2006 előtti rendszámokon a P betű után nincsen kötőjel.

Állami tualjdonú járművek rendszámai

LM-X 022

Méretei: megfelelnek az európai szabványnak: egysoros: 520 mm * 110 mm, kétsosoros: 340 mm * 200 mm, motorkerékpárokon: 240 mm * 150 mm, mopedeken: 145 mm * 110 mm.

Formátum: fényvisszaverős fehér alapon fekete karakterek, fekete keret; latinbetűs írás; kódolás: 2006-tól: € TT*X@999, 2006-ig: € TT-X@999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 321. 2006-tól a területkód és az X között az ország címere látható. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • A kétsoros, 2006 előtti rendszámokon a területkód után nincsen kötőjel.
 • Ha az adott területen a járművek száma meghaladja a 999 darabot, akkor az X után egy plusz betűt is használnak.

Katonai rendszámok

55-24365   52-22180   483 66-18

Méretei: megfelelnek az európai szabványnak: egysoros: 520 mm * 110 mm, kétsosoros: 340 mm * 200 mm, motorkerékpárokon: 240 mm * 150 mm, mopedeken: 145 mm * 110 mm.

Formátum: fényvisszaverős fehér alapon fekete karakterek, fekete keret; latinbetűs írás; kódolás: € DD-99999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • Az első két számjegy a kiadás dátuma, de kódolt formában: az első számjegy az évtizedet jelöli, mégpedig 1960-tól számolva (a '60-as évek: 1, a '70-es évek: 2, stb.), a második számjegy pedig az évtizeden belüli év, tehát pl. az 55 az 2005-ös kiadású rendszámot jelent.
 • A kilencvenes évek végén ezeket a rendszámokat még a régi formátumban adták ki, csak a bal szélre került fel a címer és az ASR felirat, de a számok elosztása a régi maradt (999 99-99).

Diplomáciai rendszámok

EE 29107   ZZ 18070

Méretei: megfelelnek az európai szabványnak: egysoros: 520 mm * 110 mm, kétsosoros: 340 mm * 200 mm, motorkerékpárokon: 240 mm * 150 mm, mopedeken: 145 mm * 110 mm.

Formátum: fényvisszaverős kék alapon sárga karakterek, sárga keret; latinbetűs írás; kódolás: € EE ££999 vagy € ZZ ££999 (országkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 321. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • 2006 utáni rendszámokon a betűk és a számok között az ország címere látható.
 • Az EE betűk a diplomáciai védettséggel rendelkezők járműveit, míg a ZZ a technikai és adminisztratív alkalmazottak járműveit jelöli.

Exportrendszámok

*MA*/V 195   *BA*/VH464

Méretei: 240 mm * 150 mm.

Formátum: fényvisszaverős okkersárga alapon fekete karakterek, fekete keret; latinbetűs írás; kódolás: 2006-tól: € *TT*/V@999, 2006-ig: € TT*/V@999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321. 2006-tól a területkód előtt egy érvényességi matrica, után az ország címere látható. 2006 előtt nem volt címer a rendszámon, helyette a területkód után volt felragasztva a matrica. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • Ha az adott területen a járművek száma meghaladja a 999 darabot, akkor az V után egy plusz betűt is használnak.

Járműkereskedők rendszámai

BA/MA318

Méretei: 240 mm * 150 mm.

Formátum: fényvisszaverős fehér alapon vörös karakterek, vörös keret; latinbetűs írás; kódolás: 2006-tól: € TT*/M@999, 2006-ig: € TT/M@999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321. 2006-tól a területkód után az ország címere látható. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • Ha az adott területen a járművek száma meghaladja a 999 darabot, akkor az M után egy plusz betűt is használnak.

Sportcélú járművek rendszámai

PO/S 008

Méretei: 240 mm * 150 mm.

Formátum: fényvisszaverős fehér alapon sötétkék karakterek, sötétkék keret; latinbetűs írás; kódolás: 2006-tól: € TT*/S@999, 2006-ig: € TT/S@999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321. 2006-tól a területkód után az ország címere látható. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • Ha az adott területen a járművek száma meghaladja a 999 darabot, akkor az S után egy plusz betűt is használnak.

Régiségek rendszámai

NR/H 032   BA/H 010

Méretei: 240 mm * 150 mm.

Formátum: fényvisszaverős okkersárga alapon vörös karakterek, vörös keret; latinbetűs írás; kódolás: 2006-tól: € TT*/H@999, 2006-ig: € TT/H@999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321. 2006-tól a területkód után az ország címere látható. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • Ha az adott területen a járművek száma meghaladja a 999 darabot, akkor az H után egy plusz betűt is használnak.

Mezőgazdasági gépek rendszámai

MT/Z 309

Méretei: 240 mm * 150 mm.

Formátum: fényvisszaverős zöld alapon fekete karakterek, fekete keret; latinbetűs írás; kódolás: 2006-tól: € TT*/Z@999, 2006-ig: € TT/Z@999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321. 2006-tól a területkód után az ország címere látható. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések:

 • 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.
 • Ha az adott területen a járművek száma meghaladja a 999 darabot, akkor az H után egy plusz betűt is használnak.

Technikailag nem megfeleő járművek rendszámai

C/04493

Méretei: 240 mm * 150 mm.

Formátum: fényvisszaverős fehér alapon sötétzöld karakterek, sötétzöld keret; latinbetűs írás; kódolás: 2006-tól: € C*/99999, 2006-ig: € C/99999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. 2006-tól a C betű után az ország címere látható. A rendszám bal szélén egy 40 mm széles függőleges kék sávban felül az Európai Unió zászlaja, alul fehér színnel az SK betűk láthatók.

Megjegyzések: 2004-ig a bal oldalon az Euroband helyén fehér alapon felül az ország címere, alatta feketével az SK betűk voltak láthatók. 2004-től a bal szélre a jelenlegi Euroband került, ugyanakkor 2004 és 2006 között nem volt a rendszámon látható a címer.