Kubai Köztársaság
·
República de Cuba

Kuba zászlaja

Területe: 109 884 km2; lakossága: 11 238 317 fő (2014); fővárosa: La Habana (Havanna); hivatalos nyelve: spanyol, beszélt nyelvi változata a kubai spanyol; közigazgatási beosztása: 15 tartomány (provincia) és 1 különleges község (municipio especial), ezen belül 168 község (municipio); pénzneme: 1 peso cubano (moneda nacional) (kubai peso) = 100 centavo és 1 peso cubano convertible (CUC, dólar) (konvertíbilis peso) = 100 centavo, 1 CUC = 25 MN; nemzetközi gépkocsijele: C.

Közlekedés módja: jobboldali; rendszámok kiadása: központilag.

Független szocialista köztársaság.
A terület eredeti lakói indiánok voltak. Az első európai Kolumbusz volt, aki 1492-ben között ki a szigeten, amit aztán 1514-ig fokozatosan foglaltak el a spanyolok. A XVI. század végére alakult ki a működő és fejlődő gyarmat, addig több rabszolgafelkelés és kalóztámadás érte a szigeteket. 1762-ben Anglia elfoglalta Havannát, de egy évvel később békét kötöttek a spanyolokkal, Floridáért cserében. 1777-ben önkormányzatot kapott, de megtiltották Spanyolországon kívül mással való kereskedelmet, amit csak 1793-ban vontak vissza. A XIX. században megindul a nagyarányú kávé és cukortermelés. A század folyamán folyamatosan Franciaország vagy Anglia ellen harcol Spanyolrszág gyarmataként. 1817-ben betiltották a rabszolga-kereskedelmet. A független Egyesült Államok többször próbálta megvenni a szigeteket Spanyolországtól, sikertelenül. 1868 és 1878 között függetlenségi háború pusztított, ami több mint 250 000 ember halálával és Spanyolország győzelmével zárult. 1895-ben újabb függetlenségi háború tört ki, ennek vége azonban 1898-ban Kuba elszakadása lett Spanyolországtól, amerikai védnökség alá került. Hivatalosan 1902-ben vált függetlenné, de az amerikai védnökség alól csak 1934-ben szabadult ki. A XX. század első felében több államcsínyt hajtottak végre az országban. 1959-ben, amerikai segítséggel Fidel Castro és társai vették át a hatalmat az országban, amivel megindult a szocialista rendszer bevezetése, az államosítások, a gazdagabb családok kivándorlása. Az ország egyre közelebb került a Szovjetunióhoz, mivel a nyugati országok embargó alá helyezték, szovjet segítség nélkül a rezsim összeomlott volna. Ami a Szovjetunió felbomlásakor majdnem meg is történt, ezért a vezetés kisebb reformokra kényszerült. 2006-ban Fidel Castro lemondott, a hatalmat öccsére, Raúl Castróra hagyományozta. Kuba még ma is szocialista gazdálkodást folytat.

Kuba elhelyezkedése

Kuba - Cuba (C)

2013-as sorozat

Az új, 2013-as sorozatot általánosan használják, minden járműtípuson, minden tulajdonos esetében. Megszűnt a szín szerinti megkülönböztetés.

A régi rendszámokat teljesen lecserélik, erre 2013. május 27.-től 36 hónap áll rendelkezésre. Az első 20 hónapban a természetes személyek tulajdonában álló rendszámokat (okkersárga alap), valamint a diplomáciai (fekete alap) valamint az ideiglenes (vörös alap) rendszámokat cserélik le. Az ezt követő 11 hónapban az állami tulajdonú (kék alap) rendszámok következnek. Az utolsó 5 hónapban a maradék rendszámok cseréje történik meg.

P 140 106   K 000 212

R/04815   B/09242   P/49CC

Méretei: 420 mm * 110 mm; motorkerékpárok: 200 mm * 140 mm; a mopedek rendszámmérete ismeretlen.

Formátum: fehér alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: K 999 999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 654-321. A rendszám bal szélén egy 50 mm-es sávban a CUBA felirat látható, a betűk egymás alá írva helyezkednek el.

Megjegyzések:

 • A CUBA felirat alatti sáv fehér vagy kék lehet. Ez attól függ, hogy a jármű tulajdonosa természetes személy (fehér sáv) vagy jogi személy (kék sáv).
 • A rendszám tetején lézergravírozással a sziget sziluettje látható egyenletesen elosztva háromszor, míg a jobb felső sarokban egy nyolcjegyű gyártási szám látható.
 • A felirat a német eredetű FE-Schrifttel készül, ez alól egyetlen kivétel van, a mopedrendszámok, ahol csak az első betűkarakter ilyen írású.
 • A motorkerékpár-rendszámokon a sorozatszám csak ötkarakteres, míg a mopedrendszámokon két számból és két betűből áll. Mindkét sorozat kétsoros, felül a típuskód, alul a sorozatszám szerepel. Ezeken a rendszámokon a CUBA felirat a bal felső sarokban látható.
 • A típuskódok a következők lehetnek:
  • A — állami és tartományi vezetők, tisztségviselők (2002-es fehér és barna sorozat)
  • B — kubai jogi személyek (2002-es kék sorozat)
  • C — konzulátusi képviseletek diplomáciai védettséggel rendelkező tagjai (2002-es C-s fekete sorozat); ezen a sorozaton az első három szám a képviselt ország kódja (erről bővebb információ nem áll rendelkezésre), a maradék három pedig sorozatszám.
  • D — diplomáciai képviseletek diplomáciai védettséggel rendelkező tagjai (2002-es D-s fekete sorozat); ezen a sorozaton az első három szám a képviselt ország kódja (erről bővebb információ nem áll rendelkezésre), a maradék három pedig sorozatszám.
  • E — diplomáciai és konzulátusi képviseletek diplomáciai védettséggel nem rendelkező technikai és adminisztratív személyzete (2002-es fekete E-s sorozat); ezen a sorozaton az első három szám a képviselt ország kódja (erről bővebb információ nem áll rendelkezésre), a maradék három pedig sorozatszám.
  • F — katonaság (FAR; 2002-es zöld/fehér sorozat)
  • K — külföldi állampolgárok vagy cégek, szervezetek (2002-es AKA999 sorozatok)
  • M — belügyminisztérium (MININT; 2002-es zöld/fekete sorozat)
  • P — kubai természetes személyek (2002-es okkersárga sorozat)
  • R — kubai természetes személyek (2002-es okkersárga sorozat, csak motorkerékpáron)
  • T — külföldi turisták (2002-es gesztenyebarna sorozat)
 • A 2002-es vörös ideiglenes rendszámoknak nincs megfelelőjük az új rendszerben, a tulajdonos szerint lett besorolva. Elveszett vagy megsemmisült rendszámok pótlása új rendszám kiadásával történik.
 • A rendőrségi, a tűzoltósági, valamint a mezőgazdasági és munkagépek rendszámai nem változtak.

Standard rendszámok

2002-es sorozat

HEG075   PDJ565

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: okkersárga alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: TKA-999 (területkódok itt; tulajdonoskódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54-321. A rendszám tetején a CUBA felirat, alján a járműtípus kódja olvasható.

Megjegyzések: Az ilyen rendszámmal jelölt járműveknek kubai vagy külföldi személyek lehettek csak a tulajdonosai.

1978-as sorozat

HK-2104   HV-00907

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: narancssárga alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: TK-&9999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám tetején a PARTICULAR (magán), alján a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • A második betűkarakter a járműkategóriát jelölte, de erről nincsen bővebb információm.
 • A korai rendszámokon a sorozatszám csak négykarakteres volt, később vezették be az ötkarakteres sorszámot. Rövidebb számoknál vezető nullákat használtak.
 • A bérelhető járművek rendszámai ugyanígy néznek ki, de a PARTICULAR felirat helyett az ALQUILER (bérbe adás) felirat látható rajtuk.

1957-es sorozat

409-710   34-543

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: változó színű alapon változó színű karakterek, a karaktereknek megfelelő színű keret; latin betűs írás; kódolás: &&&-&&9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 654-321. A rendszám tetején a bal szélen a kiadás féléve, közepén a REP. CUBA felirat, a jobb oldalán a kiadás évének utolsó két számjegye látható. A rendszám alján középen a PARTICULAR (magán) felirat, a sorozatszám utolsó számjegye alatt pedig a jármű típuskódja olvasható.

Megjegyzések:

 • A felső sorban a kiadás félévét az E (1. félév) és a J (2. félév) jelölte.
 • Az alsó sor végén a szám a jármű típusát jelölte, de erről nincsen bővebb információm.
 • A rendszámok színei félévenként és járműtípusonként változtak, de erről nincsen bővebb információm.
 • A sorozatszámok kiadása az előző sorozat folytatása volt, de a lejáró rendszámok ugyanazt a sorozatszámot kapták, mint amit lecseréltek, csak a felső sor adatai változtak.
 • 1957-ben az év elején még adtak ki az előző sorozatból is.
 • A bérelhető járművek rendszámai ugyanígy néznek ki, de a PARTICULAR felirat helyett az ALQUILER (bérbe adás) felirat látható rajtuk.

1951-es sorozat

66-088   166-088   58-224   58-224

154-681   163-474   38-171

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: változó színű alapon változó színű karakterek, a karaktereknek megfelelő színű keret; latin betűs írás; kódolás: &&&-&&9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 654-321. A rendszám tetején a következők olvashatók: a PART. (magán) felirat, a jármű típuskódja, a CUBA felirat, a kiadási adatok (kiadás féléve és az év utolsó két karaktere), mind kötőjellel vagy ponttal elválasztva egymástól.

Megjegyzések:

 • A felső sorban a kiadás félévét az E (1. félév) és a J (2. félév) jelölte.
 • A felső sorban a PART. után a szám a jármű típusát jelölte, de erről nincsen bővebb információm.
 • A rendszámok színei félévenként és járműtípusonként változtak, de erről nincsen bővebb információm.
 • A sorozatszámok kiadása az előző sorozat folytatása volt, de a lejáró rendszámok ugyanazt a sorozatszámot kapták, mint amit lecseréltek, csak a felső sor adatai változtak.
 • A felső feliratsor egyes sorozatokon alulra került. A tartalma is időnként más sorrendben jelent meg.
 • A bérelhető járművek rendszámai ugyanígy néznek ki, de a PART. felirat helyett az ALQ. (bérbe adás) felirat látható rajtuk.

1939-es sorozat

12-413

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: változó színű alapon változó színű karakterek, a karaktereknek megfelelő színű keret; latin betűs írás; kódolás: &&-&&9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54-321. A rendszám tetején a következők olvashatók: a kiadási adatok (kiadás féléve és az év utolsó két karaktere), a CUBA felirat, a PART. (magán) felirat, valamint a jármű típuskódja, mind kötőjellel elválasztva egymástól.

Megjegyzések:

 • A felső sorban a kiadás félévét az ENERO (1. félév) és a JUNIO (2. félév) jelölte.
 • A felső sor végén a szám a jármű típusát jelölte, de erről nincsen bővebb információm.
 • A rendszámok színei félévenként és járműtípusonként változtak, de erről nincsen bővebb információm.
 • A sorozatszámok kiadása az előző sorozat folytatása volt, de a lejáró rendszámok ugyanazt a sorozatszámot kapták, mint amit lecseréltek, csak a felső sor adatai változtak.
 • A bérelhető járművek rendszámai ugyanígy néznek ki, de a PART. felirat helyett az ALQ. (bérbe adás) felirat látható rajtuk.

1935-ös sorozat

16-919

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: változó színű alapon változó színű karakterek, a karaktereknek megfelelő színű keret; latin betűs írás; kódolás: &&-&&9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54-321. A rendszám tetején a következők olvashatók: a jármű típuskódja, a PARTICULAR (magán) felirat, a CUBA felirat, valamint a kiadási és érvényességi adatok (kiadás féléve, valamint az érvényesség éveinek utolsó két karaktere), mind kötőjellel elválasztva egymástól.

Megjegyzések:

 • A felső sorban a kiadás félévét a 1ER SMTRE (1. félév) és a 2DO SMTRE (2. félév) jelölte.
 • A felső sor elején a szám a jármű típusát jelölte, de erről nincsen bővebb információm.
 • A rendszámok színei félévenként és járműtípusonként változtak, de erről nincsen bővebb információm.
 • A sorozatszámok kiadását 1-től kezdték és folyamatosan adták ki. A rendszám lejártakor az új rendszám ugyanazt a sorozatszámot kapta, csak a felső sor adatai változhattak.
 • A bérelhető járművek rendszámai ugyanígy néznek ki, de a PARTICULAR felirat helyett az ALQUILER (bérbe adás) felirat látható rajtuk.

1934-es sorozat

A/S 646 C/U/B/A

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: változó színű alapon változó színű karakterek, a karaktereknek megfelelő színű keret; latin betűs írás; kódolás: A/A &&&&9 C/U/B/A; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám tetején az érvényesség ideje látható (a kiadás féléve, a kezdő és végző évszám utolsó két számjegyével). A rendszám alján a PARTICULAR (magán) felirat látható, amit a területkód és a járműkód követ.

Megjegyzések:

 • A CUBA felirat függőlegesen van írva.
 • A felső sorban a kiadás félévét a PRIMER SEMESTRE (1. félév) és a 2DO SEMESTRE (2. félév) jelölte.
 • Az alsó sor végén a betű a kiadás helyét jelölte, de erről nincsen bővebb információm.
 • Az alsó sor végén a szám a jármű típusát jelölte, de erről nincsen bővebb információm.
 • A rendszámok színei félévenként és járműtípusonként változtak, de erről nincsen bővebb információm.
 • A sorozatszámok kiadását (a betűkkel együtt) minden évben újrakezdték.

1927-es sorozat

CUBA A/2/7 28358 29/30   CUBA C/1 53318 31/32   CUBA A/3 13703 31/32   93647C

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: változó színű alapon változó színű karakterek, a karaktereknek megfelelő színű keret; latin betűs írás; kódolás: CUBA T/K 99999 DD/DD; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A jobb szélen az érvényesség idejét jelölő kezdő és végzű évszám utolsó két számjegye látható.

Megjegyzések:

 • A CUBA felirat függőlegesen van írva, mégpedig úgy, hogy a kezdő C betű belsejében található a többi betű.
 • A sorszám előtt a betű a kiadás helyét jelölte, de erről nincsen bővebb információm.
 • A sorszám előtt a kisebb szám a jármű típusát jelölte, de erről nincsen bővebb információm.
 • A rendszámok színei évenként és járműtípusonként változtak, de erről nincsen bővebb információm.
 • A sorozatszámok kiadását minden évben újrakezdték.
 • Ideiglenes rendszámokon felül a CIRCULACION TEMPORAL felirat is látható volt és a sorozatszám után még egy betákaraktert is elhelyeztek.

1925-ös sorozat

CAMAGUEY/366

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: sárga alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: &&&9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321. A rendszám tetején a kiadó község vagy város neve, az első karaktere nagyobb betűvel írva. A bal szélen (a nagy kezdőbetű alatt) az érvényesség idejét jelölő kezdő és végzű évszám utolsó három számjegye látható. A rendszám sarkai vágottak.

Megjegyzések:

 • A rendszámokat az egyes községek, illetve városok adták ki, ezért kisebb-nagyobb mértékben eltérhettek egymástól.
 • A rendszámok érvényessége általában két év volt, ami után lecserélték az éppen aktuális évjáratúra.

1925 előtti rendszámok

85   28

Méretei: változóak.

Formátum: festetlen öntöttvas lapok; latin betűs írás; kódolás: &&9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 321. A rendszám tetején a kiadó község vagy város neve, az alján az AUTOMOVIL PARTICULAR (privát autó) felirat olvasható. A bal szélen az érvényesség idejét jelölő kezdő és végzű évszám utolsó három számjegye látható.

Megjegyzések:

 • A rendszámokat az egyes községek, illetve városok adták ki, ezért nem voltak egységek formátumúak.
 • A rendszámok érvényessége általában két év volt, ami után lecserélték az éppen aktuális évjáratúra.

Motorkerékpár rendszámok

2002-es sorozat

BRH/962

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: okkersárga alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: TKA/999 (területkódok itt; tulajdonoskódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4-321.

Megjegyzések: Az ilyen rendszámmal jelölt járműveknek kubai vagy külföldi személyek lehettek csak a tulajdonosai.

1978-as sorozat

H-X/04-78   HX-0/14-15

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: okkersárga alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: T-A/99.99 vagy TA-9/99.99 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 1/54-32 vagy 1-6/54-32. A rendszám tetején a jobb felső sarokban eredetileg a PART (magán) felirat olvasható, később az ötkarakteres sorozatszám első számkaraktere került a helyére.

Megjegyzések: A korai rendszámokon a sorozatszám csak négykarakteres volt, később vezették be az ötkarakteres sorszámot. Rövidebb számoknál vezető nullákat használtak.

1951-es sorozat

108-101

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: változó színű alapon változó színű karakterek, a karaktereknek megfelelő színű keret; latin betűs írás; kódolás: 999-999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 654-321. A rendszám tetején a jármű típusa látható. A rendszám alján a CUBA felirat, valamint a kiadási és érvényességi adatok (kiadás féléve, valamint az érvényesség éveinek utolsó két karaktere) olvasható.

Megjegyzések:

 • A felső sorban a felirat a jármű típusát jelölte. Az ismert típusok: MOTO – motorkerékpár, COCHE – személyszállító lovaskocsi, CARRO – szekér.
 • Az alsó sorban a kiadás félévét az E (1. félév) és a J (2. félév) jelölte.
 • Az alsó sor adatai egyes években fordított sorrendben jelentek meg.
 • A rendszámok színei félévenként és járműtípusonként változtak, de erről nincsen bővebb információm.
 • E sorozat előtt standard rendszámokat használtak, csak kisebb, ismeretlen méretben.

1939-es sorozat

4-152

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: változó színű alapon változó színű karakterek, a karaktereknek megfelelő színű keret; latin betűs írás; kódolás: &9-999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54-321. A rendszám tetején a jármű típusa látható. A rendszám alján a kiadási és érvényességi adatok (kiadás féléve, valamint az érvényesség éveinek utolsó két karaktere) valamint a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • A felső sorban a felirat a jármű típusát jelölte. Az ismert típusok: MOTO – motorkerékpár, COCHE – személyszállító lovaskocsi, CARRO – szekér.
 • Az alsó sorban a kiadás félévét az ENERO (1. félév) és a JUNIO (2. félév) jelölte.
 • A rendszámok színei félévenként és járműtípusonként változtak, de erről nincsen bővebb információm.
 • E sorozat előtt standard rendszámokat használtak, csak kisebb, ismeretlen méretben.

Külföldi állampolgárok rendszámai

1951-es sorozat

EXTA 2-700

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: változó színű alapon változó színű karakterek, a karaktereknek megfelelő színű keret; latin betűs írás; kódolás: EXTA 9-999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 4-321. A rendszám alján a következők olvashatók: a REP. CUBA felirat, a kiadási adatok (kiadás féléve és az év utolsó két karaktere), mind kötőjellel vagy ponttal elválasztva egymástól.

Megjegyzések:

 • Az alsó sorban a kiadás félévét az ENERO (1. félév) és a JULIO (2. félév) jelölte.
 • A rendszámok színei félévenként és járműtípusonként változtak, de erről nincsen bővebb információm.
 • A felső feliratsor egyes sorozatokon felülre került. A tartalma is időnként más sorrendben jelent meg.
 • 1978-tól standard rendszámot használnak helyette.

Állami tulajdonában álló járművek rendszámai

2002-es sorozat

ISB126

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: világoskék alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: TKA-999 (területkódok itt; tulajdonoskódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54-321. A rendszám tetején a CUBA felirat, alján a járműtípus kódja olvasható.

Megjegyzések: Az ilyen rendszámmal jelölt járműveknek a kubai állam a tulajdonosai valamilyen formában, pl.: állami, politikai szervezetek, szövetkezetek, szövetségek, alapítványok, civil szervezetek stb.

2002-es motorkerékpár sorozat

BZB/486

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: világoskék alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: TKA/999 (területkódok itt; tulajdonoskódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4-321.

Megjegyzések: Az ilyen rendszámmal jelölt járműveknek a kubai állam a tulajdonosai valamilyen formában, pl.: állami, politikai szervezetek, szövetkezetek, szövetségek, alapítványok, civil szervezetek stb.

1978-as sorozat

HV-16103   CZ-8794

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: kék alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: TA-99999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám tetején az ESTATAL (állami), alján a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • Eredetileg négy, majd a '80-as évek közepétől ötkarakteres volt a sorozatszám.
 • A rendszám felső sora az ötkarakteres sorozatszámú rendszámokon hiányzik.

Legfelsőbb szintű állami vezetők járműveinek rendszámai

2002-es sorozat

AAA001

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: fehér alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: TKA-999 (területkódok itt; tulajdonoskódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 321. A rendszám tetején a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • Egyes rendszámokon látható a jármű típuskódja, de a legtöbb ilyen rendszámon ez a jelzés nem látható.
 • Az ilyen rendszámmal jelölt járműveknek a tulajdonosa az állam, de csak állami vezetők, miniszterek használhatják.
 • Ebben a formátumban nem adtak ki motorkerékpár-rendszámokat.
 • 2002 előtt a vörös színű protokollrendszámokat használták helyette.

Alsóbb szintű állami vezetők járműveinek rendszámai

2002-es sorozat

PAF169

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: barna alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: TKA-999 (területkódok itt; tulajdonoskódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 321. A rendszám tetején a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • Egyes rendszámokon látható a jármű típuskódja, de a legtöbb ilyen rendszámon ez a jelzés nem látható.
 • Az ilyen rendszámmal jelölt járműveknek a tulajdonosa az állam, de csak alsóbb szintű állami, tartományi vezetők, vallási intézmények használhatják.
 • Ebben a formátumban nem adtak ki motorkerékpár-rendszámokat.
 • 2002 előtt a vörös színű protokollrendszámokat használták helyette.

Hivatalos használatú járművek

1978-as sorozat

HO-01208   HO-0555

Méretei: változók.

Formátum: sötétvörös alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: TO-99999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám tetején a PROTOCOLO (protokoll), alján a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • 1978-ban vezették be, olyan járművek kapták, amelyeket csak protokolláris alkalmakkor használtak.
 • Eredetileg csak négykarakteres sorozatszámot kapott, de a '80-as évek közepén ezt ötkarakteresre változtatták, mindkét esetben vezető nullák használatával.
 • 2002-től fehér vagy barna sorozatot használnak helyette.

Közös tulajdonú cégek járműveinek rendszámai

2002-es sorozat

UBM073

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: narancssárga alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: TKM-999 (területkódok itt; tulajdonoskódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 321. A rendszám tetején a CUBA felirat, alján a bal szélen a járműtípus kódja, középen a COOPERATIVA felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • Az ilyen rendszámmal jelölt járműveknek a tulajdonosa részben a kubai állam, részben egy külföldi cég, szervezet.
 • A motorkerékpár rendszámok olyanok, mint a többi 2002-es sorozatú rendszám, csak színeikben különböznek tőlük (kép jelenleg nem áll rendelkezésre).

Kölföldi jogi személy tulajdonában álló járművek rendszámai

2002-es sorozat

AAB004

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: narancssárga alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: TKA-999 (területkódok itt; tulajdonoskódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54-321. A rendszám tetején a CUBA felirat, alján a járműtípus kódja olvasható.

Megjegyzések: Az ilyen rendszámmal jelölt járműveknek valamilyen külföldi jogi személy a tulajdonosai, pl.: teljesen külföldi tulajdonú cégek, bankok, vámmentes területek, külföldi vallási szervezetek, külföldi sajtóképviseletek, egyéb külföldi képviseletek stb.

2002-es motorkerékpár sorozat

HKR/696

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: narancssárga alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: TKA/999 (területkódok itt; tulajdonoskódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4-321.

Megjegyzések: Az ilyen rendszámmal jelölt járműveknek valamilyen külföldi jogi személy a tulajdonosai, pl.: teljesen külföldi tulajdonú cégek, bankok, vámmentes területek, külföldi vallási szervezetek, külföldi sajtóképviseletek, egyéb külföldi képviseletek stb.

Külföldi sajtó képviselőinek rendszámai

1978-as sorozat

PEXT-030

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: olajzöld alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: PEXT-999 (PEXT = Prensa Extranjera ‘külföldi sajtó’); sorozatszámok növekedési sorrendje: 321. A rendszám tetején a PRENSA EXT., alján a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • Külföldi, bejegyzett sajtóképviseletek járművei használták.
 • 2002-tól a külföldi jogi személyek narancssárga rendszámát használják helyette.

Cégek tulajdonában álló járművek rendszámai

1978-as sorozat

H-03774E

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: sötétvörös alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: T-99999D (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám tetején az EMPRESA (cég), alján a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • Az utolsó betűkarakter a kiadás félévét jelölte: E (Enero – január) — 1. félév, J (Junio – június) — 2. félév.
 • 2002-től nem használják, szerepét átvette a kék állami és a narancssárga külföldi tulajdonosú sorozat.

Személy és teherszállító járművek rendszámai

1978-as sorozat

HA-2486

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: sötétvörös alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: TA-9999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 1-5432. A rendszám tetején a PIQUERA, alján a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések: 2002-től nem használják, helyette a megfelelő 2002-es sorozatok egyikét alkalmazzák.

Kamionok rendszámai

1957-es sorozat

605-707

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: barna alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: 999-999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 654-321. A rendszám tetején a CUBA, alján a CAMION felirat olvasható.

Megjegyzések: 1978-tól nem használják, a személy és teherszállító járművek rendszámaival cserélték le őket.

Ideiglenes rendszámok

2002-es sorozat

C0059P

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: vörös alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: T9999P (P = Prueba ‘Próba’; területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321. A rendszám tetején a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések: A rendszámot két esetben adják ki: ha az eredeti rendszám elveszett vagy megsemmisült, a régi rendszám újragyártásáig, valamint hivatalosan dokumentált átalakítások idejére a próbautakra.

2002-es motorkerékpár sorozat

S00/003

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: vörös alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: T99/999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54/321.

Megjegyzések: A rendszámot két esetben adják ki: ha az eredeti rendszám elveszett vagy megsemmisült, a régi rendszám újragyártásáig, valamint hivatalosan dokumentált átalakítások idejére a próbautakra.

Külföldi turisták által használható járművek rendszámai

2002-es sorozat

T 19856

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: gesztenyebarna alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: T99999 (T = Turismo ‘Turizmus’); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám tetején a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések: Külföldről, szervezett turizmus keretében érkező turisták által bérelhető jármúvek kaphatják.

2002-es motorkerékpár sorozat

T06/544

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: gesztenyebarna alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: T99/999 (T = Turismo ‘Turizmus’); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54/321.

Megjegyzések: Külföldről, szervezett turizmus keretében érkező turisták által bérelhető jármúvek kaphatják.

1978-as sorozat

T-004836

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: sötét borvörös alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: T-999999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 654321. A rendszám tetején a TURISMO, az alján pedig a CUBA feliratvolt látható.

1957-es sorozat

TUR-2831

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: olajzöld alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: TUR-9999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321. A rendszám tetején a TURISMO, az alján pedig a CUBA feliratvolt látható.

Diplomáciai rendszámok

2002-es sorozat

201004   060001   179025

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: fekete alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: £££999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 321. A rendszám tetején a CUBA felirat olvasható, alján a bal alsó sarokban a diplomácia státus kódja látható.

Megjegyzések:

 • A diplomáciai kódok a következők lehettek: D (Diplomático) – diplomácia testület diplomáciai védettséggel rendelkező tagja, C (Consulado) – konzulátusi testület diplomáciai védettséggel rendelkező tagja, E (Exenta) – külképviseletek külföldi személyzete.
 • Az első három szám a képviselt ország kódját adják. Ezekről az országkódokról nem áll rendelkezésemre bővebb információ.
 • A motorkerékpár rendszámok olyanok, mint a többi 2002-es sorozatú rendszám, csak színeikben különböznek tőlük, kódolásuk megegyezik a normál diplomáciai rendszám kódolásával (kép jelenleg nem áll rendelkezésre).

1978-as sorozat

D 007 001

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: fekete alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: C £££ 999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 321. A rendszám tetején a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • A diplomáciai kódok a következők lehettek: D (Diplomático) – diplomácia testület diplomáciai védettséggel rendelkező tagja, C (Consulado) – konzulátusi testület diplomáciai védettséggel rendelkező tagja, E (Exenta) – külképviseletek külföldi személyzete.
 • Az első három szám kiebb méretű, mint a többi karakter, és a képviselt ország kódját adják. Ezekről az országkódokról nem áll rendelkezésemre bővebb információ.

1951-es sorozat

DIP 1-788

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: változó színű alapon változó színű karakterek, a karaktereknek megfelelő színű keret; latin betűs írás; kódolás: CCC &-&&9; sorozatszámok növekedési sorrendje: 4-321. A rendszám tetején a REP. CUBA felirat, valamint a kiadási adatok (a félévet jelölő hónapnév, valamint a kiadás évének utolsó két számjegye) olvasható.

Megjegyzések:

 • A felső sorban a kiadás félévét az ENERO (1. félév) és a JULIO (2. félév) jelölte.
 • A diplomáciai kódok a következők lehettek: DIP (Diplomático) – diplomácia testület diplomáciai védettséggel rendelkező tagja, CON (Consulado) – konzulátusi testület diplomáciai védettséggel rendelkező tagja, EXT (Exenta) – külképviseletek külföldi személyzete.
 • A rendszámok színei félévenként változtak, de erről nincsen bővebb információm.

Belügyminisztériumi rendszámok

2002-es sorozat

F15066

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: kékeszöld alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: T99999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám tetején a CUBA, az alján a MININT (Ministerio del Interior ‘Belügyminisztérium’) felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • Belügyminisztériumi kezelésű járművek használták.
 • Pótkocsikon a sorozatszám csak négy számjegyű és az utolsó karakter egy R (Remolque ‘Pótkocsi’) betű (sajnos kép nem áll rendelkezésre).

2002-es motorkerékpár sorozat

H01/906

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: kékeszöld alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: T99/999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54/321.

Megjegyzések: Belügyminisztériumi kezelésű járművek használták.

1978-as sorozat

H09-330

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: világos sárgászöld alapon fekete karakterek, fekete keret; latin betűs írás; kódolás: T99-999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54-321. A rendszám tetején a CUBA, alján a MIN INT (Ministerio del Interior = ‘Belügyminisztérium’) felirat olvasható.

Megjegyzések: Belügyminisztériumi kezelésű járművek használták.

Katonai rendszámok

2002-es sorozat

B31391   C4009R

Méretei: megfelel az amerikai szabványnak: 300 mm * 150 mm (12" * 6").

Formátum: kékeszöld alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: A99999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám tetején a CUBA, az alján a FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias = ‘Forradalmi fegyveres erők’) felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • Csak az A, B, C, F, S betűket használták az első karakter helyén.
 • Pótkocsikon a sorozatszám csak négy számjegyű és az utolsó karakter egy R (Remolque ‘Pótkocsi’) betű.

2002-es motorkerékpár sorozat

A/575

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: kékeszöld alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: A&/999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 4/321. A rendszám jobb felső sarkában a FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias = ‘Forradalmi fegyveres erők’) felirat olvasható.

Megjegyzések:

 • Csak az A, B, C, F, S betűket használták az első karakter helyén.
 • Amikor a sorozatszám elérte a 999-es értéket, bevezettek egy kisméretű számkaraktert a FAR felirat alatt, ami az ezreseket jelöli.

1978-as sorozat

C-32915

Méretei: ismeretlenek.

Formátum: barna alapon fehér karakterek, fehér keret; latin betűs írás; kódolás: A-99999; sorozatszámok növekedési sorrendje: 54321. A rendszám tetején a FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias = ‘Forradalmi fegyveres erők’), alján a CUBA felirat olvasható.

Megjegyzések: Csak az A, B, C, F, S betűket használták az első karakter helyén.

Rendőrségi rendszámok

1499   595U

Méretei: változó.

Formátum: fehér alapon fekete karakterek, keret; nélkül, latin betűs írás; kódolás: &&&9 vagy &&&9T (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321.

Megjegyzések:

 • A sorozatszámok közvetlenül a járműre vannak festve ill. ragasztva.
 • La Habanán kívül általában a terület kódja is látható kisebb méretben a számok után.

Tűzoltósági rendszámok

U-828

Méretei: változó.

Formátum: fehér alapon vörös karakterek, keret; nélkül, latin betűs írás; kódolás: T-&&&9 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 4321.

Megjegyzések: A rendszámokat kézzel készítik, gyakran közvetlenül a járműre vannak festve ill. ragasztva.

Mezőgazdasági és munkagépek rendszámai

04P/759

Méretei: változó.

Formátum: festetlen, dombornyomott alumíniumlemez, latin betűs írás; kódolás: 99T/999 (területkódok itt); sorozatszámok növekedési sorrendje: 54/321.

Megjegyzések: A rendszámok egyszerű alumíniumlemezből készülnek, amelyekbe csak beleütik a karaktereket. Mivel festetlenek, rendkívül rosszul olvashatók.