Ausztrália - Australia (AUS)

   Nyugat-Ausztrália - Western Australia

Önkormányzati területek

A City of Albany [ˈælbǝnɪ]   Wikipédia
1998-ig Town of Albany, ekkor egyesült Shire of Albanyval City of Albany néven, azóta csak ezzel a kóddal adnak ki új rendszámokat.
*AL Shire of Albany [ˈælbǝnɪ]   Wikipédia
1998-ig, akkor egyesült Town of Albanyval City of Albany néven. Azóta ezzel a kóddal nem adnak ki új rendszámokat.
AK City of Armadale [ˈaːmǝdæɪl]   Wikipédia
Eredetileg Kelmscott Road District volt a neve. 1910-ben átnevezték Armadale-Kelmscott Districtre, majd 1961-ben Shire of Armadale-Kelmscottra. 1979-től Town of Armadale volt a neve, míg 1985-ben meg nem kapta a mai elnevezését.
AS Shire of Ashburton [æʃˈbɜːtǝn]   Wikipédia
1961 előtt Ashburton Road District volt a neve. 1972-ben beleolvasztották Shire of Tablelandot, neve ekkor Shire of West Pilbara lett, amit 1987-ben változtattak a mai alakra.
AU Shire of Augusta-Margaret River [ɔˈɡastǝ ˈmaːɡrɪt ˌrɪvɐ]   Wikipédia
Eredetileg Augusta Road District volt a neve, 1926-ban átnevezték Augusta-Margaret River Road Districtre, majd 1961-ben kapta meg a mai nevét.
AW Shire of West Arthur [ˈwest ˈaːθɐ]   Wikipédia
1961-ig West Arthur Road District volt a neve.
B Shire of Bridgetown-Greenbushes [ˈbrɪʤtæɔn ˈɡriːnbʉʃɪz]   Wikipédia
1970-ben alakult Shire of Bridgetown (1961 előtt Bridgetown Road District, 1917 előtt Nelson Road District) és Shire of Greenbushes (1961 előtt Greenbushes Road District) összevonásával.
*BD Shire of Boulder [ˈboːldɐ]   Wikipédia
1989-ben egyesítették Town of Kalgoorlie-val City of Kalgoorlie-Boulder néven. Ezzel a kóddal már nem adnak ki új rendszámokat.
BE Shire of Beverley [ˈbevǝlɪ]   Wikipédia
1961-ig Beverley Road District volt a neve.
*BH Shire of Broomehill [ˈbrʉːmhɪl]   Wikipédia
1961-ig Broomehill Road District volt a neve. 2008. július 1.-n egyesült Shire of Tambelluppal Shire of Broomehill-Tambellup néven. Azóta ezzel a kóddal már nem adnak ki új rendszámot.
BK Shire of Bruce Rock [brʊs rok]   Wikipédia
Eredetileg East Avon Road District volt a neve, de ezt 1918-ban Bruce Rock Road Districtre változtatták. 1961-ben kapta meg a mai nevét.
BM Shire of Broome [brʉːm]   Wikipédia
1961-ig Broome Road District volt a neve. 1908 és 1919 között összevonták West Kimberley Road Districttel.
BO Shire of Brookton [ˈbrʉːktǝn]   Wikipédia
1961-ig Brookton Road District volt a neve.
BSN City of Busselton [ˈbasltǝn]   Wikipédia
1951 előtt két részből állt, Busselton Municipal Districtből és Sussex Road Districtből, melyeket egyesítésük után Busselton Road Districtnek hívtak. 1961-ben Shire of Busselton lett, majd 2012-ben kapta meg a mai nevét.
BT Shire of Boddington [ˈbɔdɪŋtǝn]   Wikipédia
1961-ig Marradong Road District volt a neve.
BU Shire of Boyup Brook [ˈboɪ.ap brʉk]   Wikipédia
Eredeti neve Upper Blackwood Road District volt, amit 1961-ben Shire of Upper Blackwoodra változtattak. 1969-ben kapta meg ma is használatos nevét.
BY City of Bunbury [ˈbanbɜrɪ]   Wikipédia
1950-ben alakult Municipality of Bunbury és Bunbury Road District (eredetileg Bunbury Suburban Road District) összevnásával. 1961-ben Town of Bunbury lett, majd 1979-ben kapta meg mai nevét.
C Shire of Carnarvon [ˈkaːnavǝn]   Wikipédia
1965-ben alakult Shire of Gascoyne-Minilya és Town of Carnarvon összevonásával. 1961-ig Town of Carnarvon neve Carnarvon Municipality volt. Shire of Gascoyne-Minilya 1961-ben alakult Lower Gascoyne Road District és Minilya Road District összeolvadásával.
CA Shire of Carnamah [kaːˈnæɪmǝ]   Wikipédia
1923-ban alapították Irwin Road District és Mingenew Road District egy részének összevonásával Carnamah Road District néven. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét. 1962-ben területének 3/5-e kivált és megalakult Shire of Coorow.
CB Shire of Cranbrook [ˈkrænbrʉk]   Wikipédia
1961-ig Cranbrook Road District volt a neve.
CD Shire of Cue [kjʉː]   Wikipédia
1912-ben alapították Cue Road District és Daydawn Municipal Council összevonásával Cue-Daydawn Road District néven. 1930-ban átnevezték Cue Road Districtre, majd 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
CG Shire of Coolgardie [kʉlˈgaːdɪ]   Wikipédia
1921-ben alakult Coolgardie Municipality és Coolgardie Road District egyesítésével az utóbbi neve alatt. 1961-ben kapta ma is használatos nevét.
CH Shire of Chittering [ˈʧɪtǝrɪŋ]   Wikipédia
1961 előtt Chittering Road District volt a neve.
CM Shire of Cunderdin [ˈkandǝdɪn]   Wikipédia
Eredetileg Meckering Road District volt a neve. 1944-ben átnevezték Cunderdin Road Districtre, majd 1961-ben kapta meg mai is használatos nevét.
CMT Shire of Cunderdin [ˈkandǝdɪn]   Wikipédia
Eredetileg Meckering Road District volt a neve. 1944-ben átnevezték Cunderdin Road Districtre, majd 1961-ben kapta meg mai is használatos nevét.
CN Shire of Cuballing [ˈkjʉːbǝlɪŋ]   Wikipédia
1961 előtt Cuballing Road District volt a neve.
CO Shire of Collie [ˈkɔlɪ]   Wikipédia
1955-ben alapították Collie Road District és Collie Municipal District összevonásával Collie Coalfields Road District néven. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
CP Shire of Capel [ˈkæɪpǝl]   Wikipédia
Eredetileg Bunbury Road District volt a neve. 1907-ben Capel Road Districtre nevezték át, majd 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
CR Shire of Corrigin [ˈkoːɡɪn]   Wikipédia
Eredetileg Kunjinn Road District volt a neve. 1914-ben nevezték át Corrigin Road Districtre, majd 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
CV Shire of Chapman Valley [ˈʧæpmǝn ˈvælɪ]   Wikipédia
Eredetileg Upper Chapman Road District volt a neve, de ezt 1958-ban Chapman Valley Road Districtre változtatták. 1961-ben kapta meg a mai nevét.
CW Shire of Coorow [ˈkʊərǝʉ]   Wikipédia
1962-ben alakult meg Shire of Carnamah-ból kiválva.
D Shire of Dowerin [ˈdæɔǝrɪn]   Wikipédia
1961 előtt Dowerin Road District volt a neve.
DA Shire of Dardanup [dɜːˈdanjʉp]   Wikipédia
1961 előtt Dardanup Road District volt a neve.
DB Shire of Donnybrook-Balingup [ˈdɔnɪbrʉk ˈbæɪlɪŋap]   Wikipédia
1970-ben alapították Shire of Donnybrook (1961 előtt Donnybrook Road District volt) és Shire of Balingup (1961 előtt Balingup Road District, 1905 előtt Upper Capel Road District volt) összevonásával.
DE Shire of Denmark [ˈdenmaːk]   Wikipédia
1961-ig Denmark Road District volt a neve.
DL Shire of Dalwallinu [dǝlˈwaːlɪnʉː]   Wikipédia
Eredetieg Moora Road District és Upper Irwin Road District része volt, 1916-ban vált ki Dalwallinu Road District néven. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
DN Shire of Dandaragan [ˈdæːndaːrǝɡǝn]   Wikipédia
1961-ig Dandaragan Road District volt a neve.
DS Shire of Dundas [ˈdaːndas]   Wikipédia
Eredetileg Dundas Road District volt a neve. 1918-ban összevonták Esperance Road District egy részével, egyúttal új neve Norseman Road District lett. 1929-ben visszaállították az eredeti állapotot, majd 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
DU Shire of Dumbleyung [ˈdambljʉŋ]   Wikipédia
1961 előtt Dumbleyung Road District volt a neve.
E Shire of Esperance [ˈespɜːrǝns]   Wikipédia
Eredetileg Esperance Road District és Town of Esperance különálló területek voltak, melyeket 1908-ben Esperance Road District néven egyesítettek. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
EP Sire of East Pilbara [iːst ˈpɪlbǝra]   Wikipédia
Eredetileg két területből, Marble Bar Road Districtből (1904-ig Bamboo Road District volt) és Nullagine Road Districtből állt. 1961-ben mindekettő nevet váltott, Shire of Marble Barra és Shire of Nullagine-ra, majd 1972-ben egyesültek a ma is használatos név alatt.
EX Shire of Exmouth [ˈeksmǝθ]   Wikipédia
1964-ben vált ki Shire of Carnarvonból
*G City of Geraldton [ˈʤerǝltǝn]   Wikipédia
2011-ben összeolvadt Shire of Greenough-val (1965 előtt Shire of Geraldton-Greenough, 1951 előtt Geraldton Road District és Greenough Road District volt) City of Geraldton-Greenough név alatt. Azóta ezzel a kóddal nem adnak ki új rendszámokat.
GG Shire of Gingin [ˈʤɪnʤɪn]   Wikipédia
1903-ban alakult Gingin Road District és Gingin Municipality területekből Gingin Road District név alatt.
*GN Shire of Greenough [ˈɡriːnǝʉ]   Wikipédia
2011-ben összeolvadt City of Geraldtonnal (1988 előtt Town of Geraldton, 1961 előtt Geraldton Municipal District) City of Geraldton-Greenough név alatt. Azóta nem adnak ki ezzel a kóddal új rendszámokat.
GNG City of Greater Geraldton [ˈɡræɪtɐ ˈʤerǝltǝn]   Wikipédia
2011-ben alakult City of Geraldton-Greenough (előtte City of Geraldton és Shire of Greenough) és Shire of Mullewa összeolvadásával a mai is használatos név alatt.
GO Shire of Goomalling [ˈɡʉːmǝlɪŋ]   Wikipédia
1961 előtt Goomalling Road District volt a neve.
GU Shire of Upper Gascoyne [ˈapɐ ˈɡæskoɪn]   Wikipédia
1961 előtt Upper Gascoyne Road District volt a neve.
H Shire of Harvey [ˈhaːvɪ]   Wikipédia
Eredetileg Brunswick District néven alapították, melyet 1909-ben Harvey Road Districtre változtattak. 1961-ben kapta ma is használatos nevét.
HC Shire of Halls Creek [hoːls kriːk]   Wikipédia
Eredetileg Kimberley Goldfields Road District néven alapították, melyet 1915-ben Halls Creek Road Districtre változtattak. 1961-ben kapta ma is használatos nevét.
IR Shire of Irwin [ˈɜːwɪn]   Wikipédia
1961 előtt Irwin Road District volt a neve. 1916-ban területeket kapott a felbomló Upper Irwin Road Districtből, majd az 1920-as évek végén kivállt belőle Carnamah Road District és Three Springs Road District területe. 1961-ben kapta ma is használatos nevét.
JP Shire of Jerramungup [ˈʤeːrǝmaŋǝp]   Wikipédia
1982-ben alapították Shire of Gnowangerup keleti részéből.
KA Shire of Katanning [ˈkæɪtǝnɪŋ]   Wikipédia
1961-ig Katanning Road District volt a neve.
KBC City of Kalgoorlie-Boulder [kǝlˈɡʊəlɪ ˈboːldɐ]   Wikipédia
1989. február 1.-n alapították Town of Kalgoorlie és Shire of Boulder összevonásával.
KD Shire of Koorda [ˈkʊədǝ]   Wikipédia
1927-ben alapították Wyalkatchem Road District és Mount Marshall Road District részeiből Koorda Road District néven. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
KE Shire of Kellerberrin [ˈkelɐberɪn]   Wikipédia
1961 előtt Kellerberrin Road District volt a neve.
KM Shire of Kalamunda [ˈkæɪlǝmandǝ]   Wikipédia
1961-ig Darling Range Road District volt a neve.
*KMC Town of Kalgoorlie [kǝlˈɡʊəlɪ]   Wikipédia
1989. február 1.-n egyesítették Shire of Boulderrel City of Kalgoorlie-Boulder néven. Ezzel a kóddal már nem adnak ki új rendszámokat.
KN Shire of Kondinin [kǝnˈdiːnɪn]   Wikipédia
1925-ben alapították Roe Road District, Corrigin Road District és Narembeen Road District egyes részeiből Kondinin Road District névven. 1961-ben kapta meg a ma is használatos nevét.
KO Shire of Kojonup [ˈkəʉʤǝnǝp]   Wikipédia
1961-ig Kojonup Road District volt a neve.
KT Shire of Kent [ˈkent]   Wikipédia
1955-ig Kent Road District volt a neve. 1955 és 1961 között Nyabing-Pingrup Road Districtnek hívták, majd 1961 és 1972 között Shire of Nyabing-Pingrup lett, aztán 1972-től kapta meg a ma is használatos nevét.
KTY Shire of Trayning [ˈtræɪnɪŋ]   Wikipédia
1911-ben alapították Meckering Road District és Kellerberrin Road District egyes területeiből Korrellocking Road District néven. 1912-ben átnevezték Ninghan Road Districtre. 1920-ban Wyalkatchkem területe, 1923-ban Ninghan területe vált le róla. Ugyanekkor a maradék részt kettéosztották és megszületett Mount Marshall Road District és Kununoppin-Trayning Road District. Ez utóbbit 1961-ben átnevezték Shire of Kununoppin-Trayning-Yelbeni névre, majd 1965-ban kapta meg ma is használatos nevét.
KU Shire of Kulin [ˈkʊlɪn]   Wikipédia
1926-ig Roe Road District, majd 1961-ig Kulin Road District volt a neve, ekkor kapta meg ma is használatos nevét.
KW Shire of Derby-West Kimberley [ˈdɜːbɪ west ˈkɪmbǝlɪ]   Wikipédia
Eredetileg West Kimberley Road District volt a neve. 1961-től Shire of West Kimberley lett, de 1983-ban ismét átnevezték és megkapta ma is használatos nevét.
KWN City of Kwinana [kwɪˈnæːnǝ]   Wikipédia
1954-ben alakították ki Rockingham Road District egy részéből Kwinana Road District néven. 1961-ben átnevezték Shire of Kwinana névre, majd 1977-ben Town of Kwinana lett, végül 2012-ben kapta meg ma is használatos nevét.
L Shire of Leonora [lɪ.aˈnoːrǝ]   Wikipédia
1917-ben alakult Mount Malcolm Road District és Municipality of Leonora összeolvadásával Leonora-Mount Malcolm Road District néven. 1927-ben hozzácsatolták a felbomló Lawlers Road District egy részét. 1928-ban átnevezték Leonora Road Districtre, majd 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
LA Shire of Laverton [ˈlæɪvǝtn]   Wikipédia
1913-ban alakult Mount Margaret Road District és Municipality of Mount Morgans összeolvadásával Mount Margaret Road District néven. 1925-ben hozzácsatolták a felbomló Lawlers Road District egy részét. 1950-ben átnevezték Laverton Road Districtre, majd 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
LG Shire of Lake Grace [læɪk græɪs]   Wikipédia
Eredetileg Lake Grace Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
M Shire of Moora [ˈmoːrǝ]   Wikipédia
1908-ban vált ki Victoria Plains Road Districtből Moora Road District néven. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
MA Shire of Mount Magnet [mæɔnt ˈmæɡnǝt]   Wikipédia
1918-ban alapították Mount Magnet Road District és Municipality of Mount Magnet összevonásával Mount Magnet Road District név alatt. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
MBL Shire of Mukinbudin [ˈmʉkɪnbʉdɪn]   Wikipédia
1933-ban szakadt ki Nungarin Road Districtből Mukinbudin Road District néven. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
MD Shire of Merredin [ˈmeːrǝdɪn]   Wikipédia
Eredetileg Merredin Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
MDG Shire of Mundaring [manˈdeːrɪŋ]   Wikipédia
Eredetileg Greenmount Road District volt a neve, amit 1934-ben Mundaring Road Districtre változtattak. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
MH City of Mandurah [mænˈdjʉːrǝ]   Wikipédia
1949-ben vált ki Murray Road Districtből Mandurah Road District néven. 1961-ben Shire of Mandurah lett a neve. 1987-ben átnevezték Town of Mandurah névre, majd 1990-ben kapta meg ma is használatos nevét.
MI Shire of Mingenew [ˈmɪnʤǝnjʉː]   Wikipédia
Eredetileg Upper Irwin Road District volt a neve, amit 1919-ben Mingenew Road Districtre változtattak. 1930-ig elvesztette területének 80%-át (egy részét Perenjori-Morawa Road District kapta, a többiből Carnamah Road Districtet és Three Springs Road Districtet alakították ki). 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
MK Shire of Meekatharra [miːkǝˈθaːrǝ]   Wikipédia
Eredetileg Meekatharra Road District volt a naeve, ma is használatos nevét 1961-ben kapta meg.
MM Shire of Mount Marshall [ˌmæɔntˈmaːʃəl]   Wikipédia
1923-ban alakult meg Ninghan Road District és Nungarin Road District egyes területeiből Mount Marshall Road District néven. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
MN Shire of Menzies [ˈmenziːz]   Wikipédia
Menzies Municipalityt 1895-ben alapították, mely 1912-ben beleolvadt North Coolgardie Road Districtbe. Ez utóbbi szétbomlott Menzies Road Districtre, Kookynie Road Districtre és Mount Malcolm Road Districtre. 1918-ban Menzies Road Districthez kapcsolták Kookynie Road Districtet. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
MO Shire of Morawa [ˈmoːrǝwǝ]   Wikipédia
1916-ban vált ki Upper Irwin Road Districtből Perenjori-Morawa Road District néven. 1928-ben kettévált Perenjori Road Districtre és Morawa Road Districtre. Ez utóbbi 1961-ban kapta meg ma is használatos nevét.
MU Shire of Murchison [ˈmɜːʧɪsǝn]   Wikipédia
Eredetileg Murchison Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
*MW Shire of Mullewa [ˈmʉlwaː]   Wikipédia
Eredetileg Mullewa Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg a Shire of Mullewa nevet. 2011-ben összeolvadt City of Geraldton-Greenough-val City of Greater Geraldton név alatt. Azóta ezzel a kóddal nem adnak ki új rendszámokat.
MY Shire of Murray [ˈmɜːrɪ]   Wikipédia
Eredetileg Murray Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
N Shire of Northam [ˈnoːðǝm]   Wikipédia
Eredetileg Northam Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
NA Shire of Nungarin [ˈnaŋǝrɪn]   Wikipédia
1921-ben alakították ki Merredin Road District egy részéből. 1933-ban elvesztette területének ¾-ét, mely Mukimbudin Road Districthez került. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
NB Shire of Narembeen [ˈnaːrǝmbiːn]   Wikipédia
Eredetileg Narembeen Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
NGN Town of Narrogin [næɪˈrǝʉʤɪn]   Wikipédia
Eredetileg Municipality of Narrogin volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
NO Shire of Narrogin [næɪˈrǝʉʤɪn]   Wikipédia
Eredetileg Narrogin Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
NP Shire of Nannup [ˈnænǝp]   Wikipédia
Eredetileg Blackwood Road District volt a neve. 1925-ben Nannup Road Districtre nevezték át. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
NR Shire of Northampton [noːˈθæmtǝn]   Wikipédia
Eredetileg Mines Road District volt a neve. 1887-ben Northampton Road Districtre nevezték át. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
Területén található a Hutt River Hercegség nevű mikronemzet.
PH Town of Port Hedland [ˌpoːtˈhedlǝnd]   Wikipédia
Eredetileg Pilbara Road District volt a neve. 1904-ben Port Hedland Road Districtre nevezték át. 1961-ben kapta meg a Shire of Port Hedland nevet, majd 1989-ben kapta meg mai nevét.
PJ Shire of Perenjori [ˈpeːrǝnˌʤǝʉrɪ]   Wikipédia
1916-ban vált ki Upper Irwin Road Districtből Perenjori-Morawa Road District néven. 1928-ben kettévált Morawa Road Districtre és Perenjori Road Districtre. Ez utóbbi 1961-ban kapta meg ma is használatos nevét.
PL Shire of Plantagenet [ˈplæntǝˌʤenǝt]   Wikipédia
Eredetileg Plantagenet Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
PN Shire of Pingelly [ˈpɪŋǝlɪ]   Wikipédia
Eredetileg Morambine Road District volt a neve. 1913-ban nevezték át Pingelly Road Districtre. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
Q Shire of Quairading [kæɪˈræɪdɪŋ]   Wikipédia
Eredetileg Greenhills Road District volt a neve. 1913-ban felbomlott és megalakult Avon Road District, East Avon Road District (később Bruce Rock Road District) és Kunjinn Road District (később Corrigin Road District). 1922-ben Avon Road Districtet átnevezték Quairading Road Districtre. Végül 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
R City of Karratha [ˈkaːrǝðǝ]   Wikipédia
Eredetileg három terület volt: Municipality of Roebourne, Cosack Road District és Roebourne Road District. 1910-ben a három terület egyesült Roebourne Road District név alatt. 1961-ben átnevezték Shire of Roebourne-re. Végül 2014-ben kapta meg ma is használatos nevét.
Egyelőre még a régi kód alatt adnak ki rendszámokat, de valószínűsíthető, hogy ez a jövőben megváltozik.
RA Shire of Ravensthorpe [ˈrævǝnsθoːp]   Wikipédia
Eredetileg Phillips River Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
RO City of Rockingham [ˈroːkɪŋǝm]   Wikipédia
Eredetileg Rockingham Road District volt a neve. 1961-ben átnevezték Shire of Rockingham névre, végül 1988-ban kapta meg ma is használatos nevét.
S Shire of Sandstone [ˈsændstɔn]   Wikipédia
Eredetileg Black Range Road District volt a neve. 1908-ban North Coolgardie Road Districtből, majd 1930-ban Leonora-Mount Malcolm Road Districtből kapott területeket. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
SB Shire of Shark Bay [ˈʃaːkbæɪ]   Wikipédia
Eredetileg Shark Bay Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
SJ Shire of Serpentine-Jarradale [ˈsɜːpǝntiːn ˈʤeːrǝdæɪl]   Wikipédia
Eredetileg Serpentine Road District volt a neve, melyet 1913-ban Serpentine-Jarrahdale Road Districtre változtattak. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
SW City of Swan [swɔn]   Wikipédia
Eredetileg három területből állt: Municipality of Guildford, Municipality of Helena Vale (1901-től Municipality of Midland Junction, majd 1961-től Town of Midland) és Swan Roads District. 1961-ben Municipality of Guildford egyesült Swan Roads Districttel Shire of Swan-Guilford néven. 1970-ben Town of Midland is beleolvadt, így megalakult Shire of Swan. 2000-ben kapta meg ma is használatos nevét.
T Shire of Toodyay [ˈtʉːdjæɪ]   Wikipédia
Eredetileg két területből állt: Municipality of Newcastle és Toodyay Road District. 1912-ben a két terület egyesült az utóbbi neve alatt. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
TA Shire of Broomehill-Tambellup [ˈbrʉːmhɪl ˈtæmbǝlap]   Wikipédia
2008-ban alpították Shire of Broomehill (1961 előtt Broomehil Road District) és Shire of Tumbellup (1961 előtt Tumbellup Road District) összevonásával.
Eredetileg ez a kód csak Shire of Tambellupot jelölte.
*TB Shire of Tableland [ˈtæɪbǝlænd]   Wikipédia
Eredetileg Tableland Road District volt a neve. 1961-ben átnevezték Shire of Tablelandre. 1972-ben egyesült Shire of West Pilbara területtel Shire of Ashburton név alatt. Azóta ezzel a kóddal nem adnak ki új rendszámokat.
TN Shire of Tammin [ˈtæmɪn]   Wikipédia
1948-ban vált ki Meckering Road Districtből Tammin Road District néven. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
TS Shire of Three Springs [θriː sprɪŋs]   Wikipédia
1928-ban alakult meg Mingenew Road District, Perenjori Road District és Carnamah Road District egyes területeiből Three Springs Road District néven. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
VP Shire of Victoria Plains [vɪkˈtǝʉrɪǝ plæɪnz]   Wikipédia
Eredetileg Victoria Plains Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
W Shire of Wagin [ˈwæɪʤɪn]   Wikipédia
Eredetileg Arthur Road District volt a neve, de 1905-ben átnevezték Wagin Road Districtre. 1906 és 1961 között fővárosa önkormányzatot kapott Municipality of Wagin név alatt. 1961-ben ismét összevonták a két területet és ekkor kapta meg ma is használatos nevét.
WA Shire of Manjimup [ˈmænʤɪmap]   Wikipédia
Eredetileg Warren Road District volt a neve, de 1925-ben átnevezték Manjimup Road Districtre. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
WB Shire of Wongan-Ballidu [ˌwɔŋǝnˈboːlɪdʉ]   Wikipédia
Eredetileg Melbourne Road District volt a neve, de 1925-ben átnevezték Wongan-Ballidu Road Districtre. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
WD Shire of Wandering [ˈwɔndərɪŋ]   Wikipédia
Eredetileg Wandering Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
WK Shire of Wickepin [ˈwɪkəpɪn]   Wikipédia
Eredetileg Wickepin Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
WL Shire of Williams [ˈwɪljəmz]   Wikipédia
Eredetileg Williams Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
WM Shire of Wyalkatchem [ˌwɑiǝlˈkæʧəm]   Wikipédia
1920-ban alakították ki Ningham Road District és Dowerin Road District egyes területeiből Wyalkatchem Road District néven. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
WN City of Wanneroo [ˈwɔnǝrʉː]   Wikipédia
Eredetileg Perth Road District része volt, melyből 1902-ben vált ki Wanneroo Road District néven. 1961-tól Shire of Wanneroo lett a neve, majd 1985-ben kapta meg ma is használatos nevét.
WO Shire of Woodanilling [wʉˈdæɪnɪlɪŋ]   Wikipédia
Eredetileg Woodanilling Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
*WP Shire of West Pilbara [west ˈpɪlbǝra]   Wikipédia
1961 előtt Ashburton Road District volt a neve. 1961-tól Shire of Ashburton lett. 1972-ben beleolvasztották Shire of Tablelandot, ekkor kapta a Shire of West Pilbara nevet, amit 1987-ben ismét Shire of Ashburtonre változtattak. Azóta ezzel a kóddal nem adnak ki új rendszámokat.
WR Shire of Waroona [wǝˈrʉːnǝ]   Wikipédia
Eredetileg Drakesbrook Road District volt a neve. 1961-ben nevezték át Waroona Road Districtre, majd egy hónap múlva megkapta ma is használatos nevét.
WT Shire of Westonia [wǝsˈtǝʉnjǝ]   Wikipédia
Eredetileg Westonia Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
WU Shire of Wiluna [wɪˈlʉːnǝ]   Wikipédia
Eredetileg Wiluna Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
WY Shire of Wyndham-East Kimberley [ˈwɪndǝm iːst ˈkɪmbǝlɪ]   Wikipédia
Eredetileg East-Kimberley Road District volt a neve. 1896-ban átnevezték Wyndham Road Districtre. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
Y Shire of York [joːk]   Wikipédia
Eredetileg két különálló területből állt: York Road District és Municipality of York volt a nevük. 1961-ben átnevezték a területeket Shire of Yorkra és Town of Yorkra. 1965-ben egyesítették a két területet a ma is használatos év alatt.
YA Shire of Yalgoo [ˈjalɡʉː]   Wikipédia
Eredetileg Upper Murchison Road District volt a neve. 1961-ben kapta meg ma is használatos nevét.
YL Shire of Yilgarn [ˈjɪlɡaːn]   Wikipédia
Eredetileg két különálló területből állt: Yilgarn Road District és Municipality of Southern Cross volt a nevük. 1918-ban öszeolvadt a két terület Yilgarn Road District név alatt. 1961-ben kapta meg a ma is használatos nevét.

 

Egyéb szavak kiejtése:

City   [ˈsɪtɪ]   |   of   [ɔv]   |   Shire   [ˈʃɑiɐ]

 

Nincs információm arról, hogy további 24 önkormányzat (Town of Bassendean, City of Bayswater, City of Belmont, Town of Cambridge, City of Canning, Town of Claremont, City of Cockburn, Town of Cottesloe, Town of East Fremantle, City of Fremantle, Shire of Gnowangerup, City of Gosnells, City of Joondalup, City of Melville, Town of Mosman Park, City of Nedlands, Shire of Ngaanyatjarraku, Shire of Peppermint Grove, City of Perth, City of South Perth, City of Stirling, City of Subiaco, Town of Victoria Park, City of Vincent) használ-e valamilyen rendszámkódot, ha igen, mit.